PARK KONTENEROWY VANPACHTENBEKE

Przetwarzanie odpadów w sposób odpowiedzialny społecznie, w tym celu musisz być w naszym parku kontenerowym w Woluwe-Saint-Stevens.

Z największą starannością sortujemy wszystkie zdeponowane przez Ciebie odpady.

Większość materiałów jest następnie starannie przetwarzana lub przetwarzana przez wyspecjalizowane firmy.

Możesz zdeponować u nas następujące materiały:

 • Drewno

 • kamienny gruz

 • Tektura/papier

 • gips

 • Ytong

 • zielone odpady

 • Ziemia z kamieniami

 • Szkło

 • Metale żelazne

 • zielone odpady

 • przycinanie drewna

 • Pniaki i korzenie