WYNAJEM KONTENERÓW

Wiodący gracz na rynku w Brukseli i na przedmieściach.

Zapewniamy, że Twój kontener jest zawsze dostarczany na miejsce na czas i poprawnie.

Wybór Vanpachtenbeke Container Rental oznacza wybór usługi, jakości i punktualności.

KONTENERY STANDARDOWE

Są to dobrze znane standardowe pojemniki dostępne w kilku rozmiarach.

10M3

Szerokość: 2m30

Długość: 5m

12M3

Szerokość: 2m30

Długość: 5m

16M3

Szerokość: 2m30

Długość: 5m

20M3

Szerokość: 2m30

Długość: 5m